Projekty - 2015

 1. Projekt budowlany przebudowy części wystawienniczo-biurowej hurtowni materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej.

 2. Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy hali handlowo magazynowej (hurtowni) materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdyni przy ul. Hutniczej 25a.

 3. Projekt budowlany przebudowy części hali przemysłowej na hurtownię materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 3.

 4. Projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych i zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie przy ul. Gdańskiej.

 5. Projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu gastronomicznego na pizzerię w budynku usługowym przy ul. Biegańskiego w Gdańsku.

 6. Projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na cukiernię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Partyzantów w Gdańsku.

 7. Projekt budowlany modernizacji lokalu gastronomicznego na bar szybkiej obsługi, w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dmowskiego w Gdańsku.

 8. Projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. C. K. Norwida w Gdańsku.

 9. Zakres robót budowlanych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie formy architektonicznej budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kętrzynie.

 10. Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego przy ul. Ikara w Gdańsku Klukowie.

 11. Projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu usługowego na naleśnikarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Św. Ducha w Gdańsku.

 12. Inwentaryzacja architektoniczna domu jednorodzinnego przy ul. Kraszewskiego w Pucku.

 13. Projekt budowlany sklepu rybnego w budynku usługowo-handlowym przy ul. Worcella w Gdańsku.

 14. Projekt budowlany przebudowy lokalu handlowo-usługowego na sklep z hurtownią, w zespole pawilonów usługowych przy ul. Startowej w Gdańsku.

 15. Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny modernizacji zespołu pomieszczeń na Oddział Pediatryczny w budynku nr 2 Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Redłowie przy ul. Powstania Styczniowego.

 16. Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku nr 4 Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Redłowie przy ul. Powstania Styczniowego.

 17. Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na małą gastronomię - bar, w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.

 18. Projekt budowlany remontu elewacji i częściowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Wejherowie.

 19. Projekt budowlany przebudowy budynku biurowego nr 5 przy ul. Wałowej 19 w Gdańsku.

 20. Projekt budowlany budynku biurowego nr 6 przy ul. Wałowej 19 w Gdańsku.